Ние работим за Вас! Над 150 вида застраховки

Опит, професионализъм, сигурност!

Здравно застраховане

Защо ни е необходима здравна застраховка?

 • Финансово спокойствие за Вас и Вашите близки;
 • Въпреки, че редовно плащате задължителните си здравни
  осигуровки, в случай на нужда от лечение, не го получавате в качество
  и обем, отговарящи на стандартите Ви;
 • Лимитираният брой направления ограничават своевременния достъп до специалисти;
 • Необходимост от доплащане на много разходи, невключени в клиничните пътеки;
 • Нямате право да получите услуга, различна от полагащите се по здравна каса пакети;
 • Записването на час при специалист с направление отнема време.

 

 

Какво включват  здравните застраховки:

 • Болнично лечение;
 • Извън болнично лечение;
 • Здравни услуги, оказвани на бременни;
 • Профилактика;
 • Лабораторни изследвания;
 • Физиотерапия и Рехабилитация;
 • Дентално лечение;
 • Медицински средства;
 • Услуги, свързани с битови и др. допълнителни условия.

 

Comments are closed.