Ние работим за Вас! Над 150 вида застраховки

Опит, професионализъм, сигурност!

За бизнеса – Финансов риск и отговорности

 
Можете да се обърнете към нас за всички видове застраховки:

Финансов Риск

Лесното планиране на паричния поток, достъпа до финансиране и увеличаване на продажбите, заместване на банкова гаранция, конкурентоспособност и по-лесно навлизане на нови пазари, са само няколко от предимствата на застраховката финансов риск.

 

Професионална отговорност

Застраховките "Професионална отговорност" обединяват видовете имуществена отговорност на различни категории лица. Обект на застраховане са имуществени интереси на Застрахования, свързани с отговорността за вреди, причинени на трети лица в резултат на грешка или пропуск, допуснати при изпълнение на практикуваната основна професия.

Според закона, всички професионалисти, чиято работа може да доведе до сериозен риск за околните, са длъжни да сключат полица, чрез която да покрият евентуални щети към трети лица: лекари и медицински персонал, всички заети в стоителството, адвокати, туроператори, застрахователни брокери, нотариуси, железопътни и авиокомпании и др. Минималният лимит на отговорност по застрахователната полица се определя от съответния държавен орган.

Comments are closed.