Ние работим за Вас! Над 150 вида застраховки

Опит, професионализъм, сигурност!

Автомобилно застраховане

Видове Автомобилни Застраховки:

 

Гражданска Отговорност

Застраховката „Гражданска отговорност” покрива отговорността на собствениците и водачите на МПС за причинени по тяхна вина имуществени или неимуществени вреди на трети лица.

Лимитите, до които застрахователите покриват причинените вреди са законово регламентирани и са еднакви за всички застрахователи.

За всички събития настъпили на територията на държавите страни членки на Европейският съюз се прилагат законово приетите лимити на отговорност за всяка държава, в която е настъпило ПТП.

Автокаско

Застраховката Автокаско осигурява пълно или частично застрахователно покритие срещу рисковете пожар, противозаконно отнемане/Кражба/,щети от злоумишлени действия, включително и умишлен пожар причинени от трети лица, природни бедствия/буря, проливен дъжд, градушка, и др./ , пътно-транспортни произшествия, щети на паркинг и други, извън изключените в условията на застрахователите събития водещи до частична повреда или пълна загуба на автомобила.

Факторите, които определят цената на застраховката са:

 • Марка
 • Модел
 • Волан
 • Вид
 • Цвят
 • Предназначение
 • Обем двигател
 • Тегло
 • Брой места
 • Дата на първа регистрация
 • Щети в случай на подновяване на застраховка в същата компания.
 • Допълнителни отстъпки предоставени от застрахователите

Злополука на местата в МПС

Заедно със застраховка "Гражданска отговорност" компаниите предлагат възможност за сключване на допълнителна доброволна застраховка "Злополука на местата в МПС".
Доброволната застраховка "Злополука на местата в МПС"  покрива вредите на пострадалите лица, които се намират в автомобила, в случай на смърт, трайна или временна загуба на работоспособност в резултат на злополука, настъпила вследствие на ПТП.

Пострадалото лице получава обезщетение в зависимост от продължителността на лечението при временна загуба на работоспособност или на база определения процент трайна загуба на работоспособност. При настъпване на най-лошото събитие застрахователната сума се изплаща в пълен размер на законните наследници.
Застраховката се сключва за всички места в моторното превозно средство, включително мястото на водача.

Срокът на застраховката може да бъде година или по-кратък от година.

За транспортни фирми извършващи обществен превоз застраховката “Злополука” е задължителна и застрахователната вноска при нея се калкулира в цената на билетите.

Пример:

Защо е важно шофьорите да сключват всички видове автомобилни застраховки?

Видове регистрация на ПТП:

 • Чрез двустранен протокол;
 • Чрез констативен протокол от КАТ;
 • Чрез съда.

Изплащане на щети на невинен водач (B) от ГО на виновния (А):

 • Имуществени щети - автомобила и вещи в него;
 • Неимуществени щети - пострадали пътници в автомобилите ( А и B), без  виновния водач (А).

Изплащане на щети на виновния водач (А):

 • Имуществени щети на автомобил А от "Автокаско";
 • Неимуществени щети за виновния водач (А) от "Злополука на местата в МПС".

 

 

Comments are closed.