Ние работим за Вас! Над 150 вида застраховки

Опит, професионализъм, сигурност!

Помощ при пътуване в чужбина

Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина"

Застраховката дава възможност да получите висококвалифицирана медицинска помощ при акутно заболяване и/или злополука, правна помощ в случай на необходимост, както и пакет от допълнителни услуги, чиято цел е да улеснят Вашето пътуване и пребиваване в чужбина.

Териториалния обхват на застраховката покрива цял свят, с изключение на Република България и страната на постоянно местожителство на Застрахования.

Обект на застраховане:

Застраховат се български граждани и чуждестранни лица, временно пребиваващи в България, които са на възраст до 85 години.

В зависимост от индивидуалните Ви предпочитания, по риска "Медицински разходи" е представен широк диапазон лимити на покритие.

Comments are closed.