Ние работим за Вас! Над 150 вида застраховки

Опит, професионализъм, сигурност!

Сигурно пенсионно осигуряване

Добре дошли в света на пенсионното осигуряване с ОББ и МАТ Брокер

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) е вторият стълб на пенсионната система. То дава право на:

  • втора допълнителна пенсия на всички родени след 31 декември 1959 чрез участие в универсален пенсионен фонд;
  • и на работещите първа и втора категория труд, независимо от възрастта, пенсия за ранно пенсиониране чрез участие в професионален пенсионен фонд.

Регламентирано е в дял втори на Кодекса за социално осигуряване (КСО). Универсалните и професионалните пенсионни фондове се учредяват и управляват от лицензирани пенсионноосигурителни дружества.

Участието във фонд за допълнително пенсионно осигуряване е задължително. Задължението за участие възниква при започване на осигуряване и в зависимост от вида на категорията на упражнявания труд. Имате възможност да изберете сами вашите фондове. Ако не го направите, ще бъдете служебно разпределени на случаен принцип.

Личният избор на фонд трябва да направите в срок до три месеца от възникване на задължението за осигуряване като подадете заявление до пенсионноосигурителното дружество, управляващо желания от вас фонд. Информация за регистрираните пенсионноосигурителни дружества можете да получите на сайта на Комисията за финансов надзор.

Ако не направите личен избор, ще бъдете служебно разпределени в някой от регистрираните пенсионни фондове, по ред и начин, определени със съвместна инструкция на Комисията за финансов надзор и Национална агенция за приходите.

Можете да прехвърляте вашата индивидуална партида от един в друг фонд, както и във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване.

Защо да изберете ОББ Пенсионно осигуряване, предлагано от МАТ Брокер?

  • Надежден и опитен партньор: МАТ Брокер е водещ посредник в областта на финансовите услуги с дългогодишен опит
  • Конкурентни доходи: Възможност за постигане на по-висок доход в зависимост от пазарните условия
  • Защита за бъдещето: Осигурете си финансова защита и сигурност за пенсионните години
  • Сигурност при изплащане на пенсията
  • Преместването в ОББ пенсионен фонд става само с изричното съгласие на клиента!

Как да започнете?

  • Консултация с експерт: Свържете се с МАТ Брокер и нашите специалисти ще ви помогнат да изградите индивидуален план за пенсията ви
  • Посетете нашия офис: Винаги сте добре дошли в нашия офис, за да обсъдим как да вземете правилното решение за вашето бъдеще.

Не се колебайте да се свържете с нас:

Тел: 0886660750 | Електронна поща: sofia@matbroker.bg

Comments are closed.