Ние работим за Вас! Над 150 вида застраховки

Опит, професионализъм, сигурност!

Уведомление за поверителност

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящият документ има за цел да информира нашите клиенти – физически лица относно това как ние „МАТ БРОКЕР“ ЕООД в процес на осъществяване на дейността си събираме, използваме или споделяме личните данни, които Вие ни предоставяте, или които по друг начин сме получили или създали и които са пряко свързани с Вас.                       Необходимо е да се запознаете с това Уведомление за поверителност, както и периодично да го преглеждате, защото е възможно да я променим.
Ние сме съобразили настоящото Уведомление за поверителност („Уведомлението“) с Общия регламент 2016/679 за защита на личните данни (GDPR) („Регламентът“), който е в сила от 25 май 2018 г.
Съгласно Регламента и българския Закон за защита на личните данни („ЗЗЛД“), Вие, като физическо лице, сте субект на лични данни. Ние се явяваме  администратор на Вашите лични данни, които обработваме. Нашите идентификационни данни като администратор и начините за връзка с нас са
посочени в края на този документ.
От Уведомлението Вие ще научите:

 •  КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ
 •  КАК СЪБИРАМЕ И ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
 •  С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
 • ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ
 • КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
 • КОЛКО ЗАЩИТЕНИ СА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
 • КАКВИ ПРАВА ИМАТЕ
 • КАКВО Е ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА ВИ?
 • ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ:
 • КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС
 • КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ

За да прочетете документа, кликнете по-долу:

Уведомление за поверителност